Missie en Doelstelling van het digitale Platform Hardlopen en Hyperthermie

Missie

Het digitale Platform Hardlopen en Hyperthermie stelt zich ten doel Hardlopend Nederland te informeren over de temperatuurhuishouding in het lichaam tijdens inspanning.

Het fenomeen hyperthermie, waarbij de lichaamstemperatuur boven de 40 graden Celsius stijgt tijdens inspanning is lang niet bij iedere hardloper bekend. Dat juist een optimale temperatuur tot een maximale prestatie kan leiden en een te hoge temperatuur tot verminderde prestatie en zelfs tot oververhitting is nog niet genoegzaam bekend onder de hardlopers.

Sitemap van de website:

Het Platform geeft voorlichting op deze website over de factoren die de temperatuuropbouw in het lichaam tijdens inspanning kunnen beïnvloeden. Hoe voorkom je een oververhitting en hoe behandel je het.

Op de pagina onderzoeken wordt informatie verschaft over lopende onderzoeken. Er loopt op dit moment een landelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van een inspanningsgebonden hitteberoerte, geleid door het Radboudumc. Uitkomsten van dit onderzoek worden later dit jaar verwacht.

Op de pagina Meten van de Kerntemperatuur wordt middels het meten van de interne lichaamstemperatuur een beeld gegeven van het temperatuurverloop tijdens inspanning. Daarnaast stellen we sporters in staat om hun temperatuurhuishouding in kaart te brengen tijdens een zgn Thermo Clinic gebruik makend van het myTemp meetsysteem. Men kan zich hiervoor opgeven op de site van Thermo Clinics.

Met een wegwijzer delen we met u linken naar relevante websites, zodat u als hardloper of evenementenorganisator of evenementen zorgverlener uw weg vindt naar de juiste informatie.

Deze website biedt via het Forum de gelegenheid om hitteberoerte ervaringen met elkaar te delen. Het is een onbekend fenomeen, dat vaak als een sluipmoordenaar de hardloper op de top van zijn prestatie overvalt.

Door met elkaar de symptomen te delen die vooraf zijn gegaan aan een hitteberoerte, geeft dit eenieder meer inzicht in de factoren die bij het ontstaan van een hitteberoerte een rol spelen. Men kan dan beter voorbereid aan de start komen en beter toegerust zijn om symptomen tijdig te herkennen en dan ook tijdig uit een race te stappen.

Om onderzoek naar temperatuurregulatie van het menselijk lichaam bij inspanning mogelijk te maken en voorlichting te geven over het fenomeen hyperthermie kunt u voor diverse initiatieven doneren op de website. Wij stellen uw donatie ten zeerste op prijs.

Mocht u vragen hebben over het Platform of de verstrekte informatie, neem dan contact met ons op.

Achtergrond:

De plotselinge dood door een hitteberoerte (heatstroke) van onze zoon en broer Arthur op 21 september 2014 bij de finish van de Dam tot Dam loop en de herhaling van dezelfde tragedie voor een jonge vrouw in 2016 tijdens deze zelfde race, leidde tot onze zoektocht naar het fenomeen hitteberoerte.
Sinds 2014 zijn er nog eens 4 jonge slachtoffers te betreuren in Nederland die onder vergelijkbare omstandigheden aan een hitteberoerte zijn overleden. Naast dodelijke slachtoffers zijn er vele anderen die een hitteberoerte net wel overleven en soms vele dagen op de intensive care moeten doorbrengen en dan ook nog soms blijvende lichamelijke of geestelijke klachten van de oververhitting ervaren. Oververhitting is niet uitzonderlijk bij hardloopwedstrijden. Het is een fenomeen dat vooral bij afstanden van 10 mijl en een halve marathon vaak voorkomt, vooral bij warme weersomstandigheden, en 18 graden is al warm genoeg. Het overkomt vooral jonge lopers, die op maximaal vermogen deze afstanden zonder vochtinname proberen uit te lopen. Zij gaan zogezegd tot t gaatje en lopen grote kans om hypertherm te worden en hitteletsel te ontwikkelen.


Sinds het overlijden van Arthur zijn wij op zoek naar de oorzaken en gevolgen van een hitteberoerte, hoe het te voorkomen is en wat er aan gedaan moet worden om het te behandelen.

In het najaar van 2017 heeft de vader van Arthur het initiatief genomen tot de oprichting van de werkgroep hardloopevenementen en hyperthermie. In nauwe samenwerking met de hoogleraar integratieve fysiologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, Maria Hopman en met deelneming van de hardloopevenementen organisaties, de evenementenzorgverleners en de toezichthouder zet deze werkgroep zich in voor de bewustwording rond het fenomeen inspanningsgerelateerde hitteberoerte.

De werkgroep heeft een aantal initiatieven genomen ter voorkoming en verzorging van inspanningsgerelateerde hitteberoerte. Zo is er gewerkt aan betere voorlichting aan de hardlopers op de websites van de evenementen organisaties en zijn er maatregelen geïdentificeerd die de evenementen organisatoren moeten nemen om het risico op oververhitting tot een minimum te beperken. De werkgroep heeft statistisch onderzoek verricht naar heatstroke en haar frequentie en welke factoren daarop van invloed zijn, met name de buitentemperatuur. Ook heeft de werkgroep veld onderzoek gedaan door het meten van de kerntemperatuur bij een aantal lopers bij de Dam tot Dam loop, de Marathon in Eindhoven en de Marathon van Amsterdam.
Aan de kant van de zorgverlening, als iemand oververhit is geraakt is de enige remedie: zo snel en zo agressief mogelijk koelen. De werkgroep heeft zich dan ook ingezet om koelbaden bij hardloopevenementen te introduceren. Eerst koelen en dan pas transporteren is het motto. Te vaak wordt een oververhitte hardloper zonder goede koeling in een ambulance afgevoerd, waardoor het proces van denaturisatie door blijft gaan en de kans op oorgaanfalen en uiteindelijk overlijden toeneemt. De koelbaden worden al vele jaren in Amerika met succes toegepast en is het levenswerk van Douglas Casa, zelf eens slachtoffer van een hitteberoerte

Onze missie is om het risico op een inspanningsgerelateerde hitteberoerte tot een minimum te beperken door goede voorlichting, het stimuleren van maatregelen, de inzet van technologie ter voorkoming en adequate zorg.
We wensen dat dit digitale Platform bijdraagt aan de bewustwording rond het fenomeen oververhitting door inspanning en dat de hardloop evenementen organisaties de hardlopers goed voorbereid aan de start laten komen
en de zorgverleners met de juiste zorg paraat staan mocht iemand toch oververhit raken.
Alleen dan voorkomen we onnodige tragedies tijdens hardloopevenementen.

in liefdevolle herinnering aan onze sportieve zoon en broer Arthur

Joost, Catherine, Thomas en Clémence Fonville