Doneren

Wilt u aan het digitale platform Hardlopen en Hyperthermie doneren, dan kunt u dat doen door uw bijdrage over te maken op IBAN NL27 INGB 0001122309 tnv Erven van hr AF Fonville, onder vermelding van “Donatie Hyperthermie” en uw email adres. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Uw donatie zal worden gebruikt om de bewustwording onder de sporters over hyperthermie te vergroten, de behandelingen waar mogelijk te verbeteren en het herstelproces te bevorderen.

Informatie verspreiding, het delen van heatstroke ervaringen, het publiceren van metingen van het temperatuurverloop bij inspanning, instructie omtrent de behandeling en het delen van informatie over onderzoek naar hyperthermie vormen de kern van het digitale platform.