Doneren

We zijn dit platform gestart om de bewustwording onder de hardlopers over deze sluipmoordenaar te vergroten. Toen onze zoon Arthur aan de hitteberoerte overleed, wisten wij niets van dit fenomeen, terwijl we in ons gezin allemaal sporten. Ook onder onze familie, (sport)vrienden en kennissen was de kennis minimaal. Daarom deze site om die informatie te verstrekken zodat de bewustwording wordt vergroot, de diagnose sneller kan worden gesteld en de behandeling (zo snel en zo agressief mogelijk koelen) kan worden ingezet. Wilt u aan het digitale platform Hardlopen en Hyperthermie doneren, dan kunt u dat doen door uw bijdrage over te maken op IBAN NL27 INGB 0001122309 tnv HR AF Fonville, onder vermelding van “Donatie Hyperthermie” en uw email adres. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Uw donatie zal worden gebruikt om deze website te beheren en van informatie te voorzien, zodat de bewustwording onder de sporters over hyperthermie, hitteletsel en de behandeling ervan wordt vergroot.

P.S. We zijn alleen een digitaal platform en geen stichting en hebben ook geen ANBI status.