Onderzoeken

Onderzoek naar het ontstaan van en het herstel na een hitteberoerte tijdens inspanning

Het Radboudumc is in juli 2020 een onderzoek gestart naar de oorzaken, behandeling en gevolgen van een inspanningsgebonden hitteberoerte. Het onderzoek is erop gericht om de kennis over dit ingrijpende ziektebeeld in Nederland vergroten. Het uiteindelijke doel is om de herkenning, acute behandeling en latere begeleiding van patiënten te verbeteren

Waarom dit onderzoek?

Een inspanningsgebonden hitteberoerte is een zeldzame, levensbedreigende aandoening waarbij snel en adequaat medisch handelen van groot belang is. Het kan op een onverwacht ogenblik tijdens de inspanning optreden en het beloop laat zich niet goed voorspellen. Er is weinig data beschikbaar over de behandeling en herstel van Nederlanders met een hitteberoerte. De incidentele slachtoffers worden zo goed mogelijk behandeld door de aanwezige zorgverleners zonder systematisch registratie van factoren die tot de hitteberoerte hebben geleid of van herstel na behandeling. Dit onderzoek moet een beter inzicht verschaffen in de factoren die leiden tot een hitteberoerte, de behandeling en het herstelproces.

Status van het onderzoek in oktober 2021: 

Inmiddels heeft het onderzoek bij een grote groep atleten die een hitteberoerte hebben ervaren plaatsgevonden.

Momenteel zijn we nog op zoek naar een zgn controlegroep. Een groep atleten die nog nooit een hitteberoerte hebben doorstaan. De onderzoeksvraag is hier: verschilt de temperatuurregulatie tijdens inspanning tussen de atleten uit de controlegroep en de atleten die een hitteberoerte hebben doorgemaakt?

Wat verwachten we van de controlegroep:

Zoals geschreven, zijn we voor deze controlegroep op zoek naar personen tussen de 30 en 60 jaar, die nog nooit hitteletsel hebben ervaren (hitteberoerte of maligne hyperthermie) en die minimaal twee keer per week sporten. De controlegroep zal na een screening en bloedafname een inspanningstest van 1 uur ondergaan, weer gevolgd door een bloedafname. De totale duur van dit onderzoek is ongeveer 2,5 uur en zal aan het Radboud UMC in Nijmegen plaats vinden. Dit is een unieke gelegenheid om een inzicht te krijgen in uw eigen thermoregulatie bij het sporten.

Wat kunt u van het onderzoeksteam verwachten:

De uitkomsten van het onderzoek zullen verwerkt worden tot een wetenschappelijk artikel wat voor publicatie zal worden aangeboden aan een medisch tijdschrift. Op deze manier zullen de resultaten onder de aandacht worden gebracht van een groot aantal artsen, wat naar verwachting de herkenning van hitteletsel ten goede zal komen. Daarnaast zullen wij de uitkomsten onder de aandacht brengen bij de leden van de Nederlandse beroepsverenigingen voor sportartsen, neurologen en SEH-artsen. De uitkomsten kunnen op deze manier ook bijdragen aan het opstellen van een richtlijn van het begeleiden van sporters in het herstarten van sporten.

Een samenvatting van de uitkomsten zal ook aan de deelnemers worden gestuurd en bekend gemaakt worden via deze website. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting leiden tot nieuwe onderzoeksvragen, die mogelijk aanleiding zijn voor het opzetten van een vervolgstudie.

Wilt u deelnemen?

Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Harry.vanHam@radboudumc.nl ( tel 06 12270153) of Sanne.vandeCamp@radboudumc.nl (tel 06 19342622). 
Zij kunnen u per email uitgebreidere informatie over de studie en het toestemmingsformulier toesturen.

Het onderzoek staat onder leiding van Dr. N.C. Voermans (neuroloog) en Dr. C. Bongers (inspanningsfysioloog).
Voor dit onderzoek is goedkeuring verleend door de ethische commissie van het Radboudumc.

Het voltallige onderzoeksteam:

Radboudumc

Dr. Nicol Voermans, neuroloog
Drs. Luuk van der Bersselaar, arts-onderzoeker
Drs. Nick Kruijt, arts-onderzoeker
Bart van der Leer, student geneeskunde
Dr. Coen Bongers, inspanningsfysioloog
Prof. Maria Hopman, inspanningsfysioloog

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Dr. M. Snoeck, anesthesioloog