Onderzoeken

Onderzoek naar het ontstaan van en het herstel na een hitteberoerte tijdens inspanning

Het Radboudumc is in juli 2020 een onderzoek gestart naar de oorzaken, behandeling en gevolgen van een inspanningsgebonden hitteberoerte. Het onderzoek is erop gericht om de kennis over dit ingrijpende ziektebeeld in Nederland vergroten. Het uiteindelijke doel is om de herkenning, acute behandeling en latere begeleiding van patiënten te verbeteren

Waarom dit onderzoek?

Een inspanningsgebonden hitteberoerte is een zeldzame, levensbedreigende aandoening waarbij snel en adequaat medisch handelen van groot belang is. Het kan op een onverwacht ogenblik tijdens de inspanning optreden en het beloop laat zich niet goed voorspellen. Er is weinig data beschikbaar over de behandeling en herstel van Nederlanders met een hitteberoerte. De incidentele slachtoffers worden zo goed mogelijk behandeld door de aanwezige zorgverleners zonder systematisch registratie van factoren die tot de hitteberoerte hebben geleid of van herstel na behandeling. Dit onderzoek moet een beter inzicht verschaffen in de factoren die leiden tot een hitteberoerte, de behandeling en het herstelproces.

Wie zoeken wij?

Om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken, behandeling en gevolgen van een inspanningsgebonden hitteberoerte roept het Radboudumc sporters en militairen die in de afgelopen 10 jaar een hitteberoerte op om deel te nemen aan een online vragenlijst onderzoek.

Wat vragen wij van u?

Voor deelname aan dit onderzoek vragen wij u om:

  1. Uw deelname aan een online onderzoek in de vorm van een vragenlijst betreffende de hitteberoerte die u heeft doorgemaakt. De verwachte tijdsinvestering is 30 tot 45 minuten.  
  2. Mocht u in het ziekenhuis behandeld zijn geweest, dan zullen we ook uw toestemming vragen om de medische gegevens betreffende de hitteberoerte op te vragen in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent (geweest). Als u die toestemming geeft, hoeft u hier verder niets voor te doen. Wij zullen dan die gegevens opvragen en verder anoniem behandelen; Heeft u er bezwaar tegen om deze gegevens vrij te geven, dan zou het nog steeds fijn zijn als u aan het onderzoek deel wilt nemen en alleen de vragenlijst invult.

Wat kunt u van het onderzoeksteam verwachten:

De uitkomsten van het onderzoek zullen verwerkt worden tot een wetenschappelijk artikel wat voor publicatie zal worden aangeboden aan een medisch tijdschrift. Op deze manier zullen de resultaten onder de aandacht worden gebracht van een groot aantal artsen, wat naar verwachting de herkenning van dit beeld ten goede zal komen. Daarnaast zullen wij de uitkomsten onder de aandacht brengen bij de leden van de Nederlandse beroepsverenigingen voor sportartsen, neurologen en SEH-artsen. De uitkomsten kunnen op deze manier ook bijdragen aan het opstellen van een richtlijn van het begeleiden van sporters in het herstarten van sporten.

Een samenvatting van de uitkomsten zal ook aan de deelnemers worden gestuurd en bekend gemaakt worden via deze website. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting leiden tot nieuwe onderzoeksvragen, die mogelijk aanleiding zijn voor het opzetten van een vervolgstudie.

Wilt u deelnemen?

Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met hitteberoerte.neuro@radboudumc.nl. U ontvangt dan per email uitgebreidere informatie over de studie en het toestemmingsformulier.

Het onderzoek staat onder leiding van Dr. N.C. Voermans (neuroloog) en Dr. C. Bongers (inspanningsfysioloog).
Voor dit onderzoek is goedkeuring verleend door de ethische commissie van het Radboudumc.

Het voltallige onderzoeksteam:

Radboudumc

Dr. Nicol Voermans, neuroloog
Drs. Luuk van der Bersselaar, arts-onderzoeker
Drs. Nick Kruijt, arts-onderzoeker
Bart van der Leer, student geneeskunde
Dr. Coen Bongers, inspanningsfysioloog
Prof. Maria Hopman, inspanningsfysioloog

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Dr. M. Snoeck, anesthesioloog

Defensie

Dr. Marc van Rijswick, sportarts Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie bij Defensie

Amsterdam UMC

Drs. Tom Wiggers, sportarts in opleiding​